Usługi opiekuńcze

seniorka z filiżanką

Zaspakajamy potrzeby bytowe i zdrowotne naszych podopiecznych. W ramach usług opiekuńczych podnosimy ich sprawność poprzez rozmaite aktywności fizyczne i psychiczne. Ponadto tworzymy przestrzeń do nawiązywania kontaktów z innymi mieszkańcami Domu Seniora, aby zachęcić ich do socjalizacji, która pozytywnie odbija się na nastroju i emocjach.

Poza pomocą w podstawowych czynnościach życiowych świadczymy też dodatkowe usługi opiekuńcze w postaci:

  • wsparcia przy załatwianiu spraw osobistych,
  • realizowania potrzeb religijnych,
  • utrzymywania i rozwijania kontaktów zarówno z rodziną, jak i środowiskiem.

W prowadzonym przez nas Domu Seniora zapewniamy rodzinny klimat i poczucie bezpieczeństwa. Nad podopiecznymi czuwa zespół doświadczonych opiekunów, którzy wykazują się empatią i zrozumieniem, a także reagują na każdą ich potrzebę.

 

Zapewnienie opieki pielęgniarskiej i lekarskiej

Zwracamy szczególną uwagę na zdrowie seniorów, zapewniając im kompleksową opiekę pielęgniarską i lekarską. Umożliwiamy korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, a także do zaopatrzenia w leki, środki pomocnicze, artykuły sanitarne i ortopedyczne.

Niektórzy z naszych podopiecznych zmagają się ze skutkami udaru niedokrwiennego i wylewu, m.in. z zaburzeniem funkcji motorycznych, dlatego zapewniamy rehabilitację leczniczą. W zależności od rodzaju fizjoterapii skierowanie na nią może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. Zabiegi rehabilitacyjne stosowane są nie tylko w przypadku urazów neurologicznych, ale również urazów kończyn.